Projektinhallinta

Sopivien projektikäytäntöjen valinta

Sopivien projektikäytäntöjen valinta

Jokainen projekti on aina hieman erilainen, rakentuuhan se yksilöistä. Myös jokainen organisaatio on hieman erilainen ja mikä toimii toisessa ryhmässä ei välttämättä ole yhtä toimiva toisenlaisessa toimintaympäristössä. Maailma on kuitenkin erinomainen testikenttä erilaisille lähestymistavoille ja siellä opittua soveltamalla projekteille, onkin nähtävissä tiettyjä yhteneväisyyksiä ja tunnuspiirteitä, mistä voidaan tietyn lähestymisen toimia tietyssä ympäristössä ja toisen toisessa.

Erittäin hyvä lähestyminen projektin toimintamallin valintaan on tarkastella toimintaympäristön kompleksisuutta, joka muodostuu organisaation suuruudesta, sen nopeudesta ja yksilöiden kyvystä hallita kokonaisuuksia. Mitä kompleksesempi ympäristö ja mitä haastavampi yksilöiden on mieltää kokonaisuutta, sitä enemmän on syytä panostaa varsinaiseen ohjaavaan funktioon.

Oheinen kaavio kuvaa erittäin korkealla tasolla, mitä menetelmiä kullakin keskeisistä projektinhallinnan kokonaisuuksista kannattaa harkita käytettäväksi suhteessa kokonaisuuden kompleksisuuteen.
Kehittämisen menetelmät saattavat saada sen soveltajan hämilleen, sillä niistä jokainen perustuu tiettyyn alkuperäiseen toimintaympäristöön, mikä ei välttämättä ole ollenkaan samanlainen kuin, mihin itse sitä yrittää soveltaa. Lisäksi yhdestä näkökulmasta jonkin toisen menetelmän tapa saattaa toimia itselle erinomaisesti, joten se kannattaa poimia sieltä, vaikka muuten menetelmä ei sovellu ollenkaan.

Tähän haasteeseen kun lisää vielä tilanteen muuttuvuuden projektin edetessä ja organisaation oppiessa, on laaja kokemus tarpeen, jotta myös toimintamallit pysyvät tarkoituksenmukaisina.