Change language:
Vaalimme toiminnassamme oheisia arvoja
Luovuus
Luovuus ei synny pakottamalla kiireessä tai kerran vuodessa järjestettävässä innovointipäivässä käskettäessä. Luovuus on herkkä olento, joka edellyttää, että sitä lähestytään hellyydellä vaalien. Toisaalta luovuus vaatii ympärilleen toimintaa herätäkseen unesta.

Jokainen ratkaistava ongelma on ilon aihe. Mikäpä olisi parempi mahdollisuus päästä haastamaan omaa ajattelua, kuin ottaa mielen harjoitteeksi ongelma, joka suorastaan odottaa päästä kertomaan salaisuutensa. Haasteen kuin haasteen ratkaisu alkaa ongelman ymmärtämisestä, sen eri puolten tarkastelusta ja vaihtoehtojen puntaroimisesta. Pienet haasteet ovat helposti hahmotettavissa ja katsomalla sitä yhdestä suunnasta jo melkeinpä tietää, mitä toisella puolella piileksii. Tätä kutsutaan kokemukseksi ja ammattitaidoksi. Isommat haasteet ovat itsepintaisempia, ne eivät halua paljastaa salaisuuksiaan ihan kenelle tahansa ja usein onkin, että vain sinnikkäimmän ongelma palkitsee kertomalla salaisuutensa.

Luovuus on mainio ominaisuus. Se ei rajoitu yksittäisiin elämän aloihin vaan se tahtoo vaikuttaa kaikissa ihmisten toimissa. Tekniikassa luovuus näkyy ennen näkemättömän nerokkaina ratkaisuina; keksintöinä, joita vain viisaimmat tuntuvat olevan oikeutettuja tekemään. Se on kuitenkin meidän kaikkien etuoikeus, mutta vaatii opettelua, jottei luovuus piiloudu hälinänkään keskellä.
Ekologisuus
Meillä kaikilla on joka päivä mahdollisuus tehdä valintoja. Joku sanoi kerran viisaasti työturvallisuuskoulutuksessa, että paras syy suojalasien käyttöön on siinä, että kun menossa on viimeinen pari silmiä, ei kannata ottaa riskiä niistä kummankaan menettämiseen. Eikö meillä ole myös viimeinen maapallo jo menossa, joten ehkä sekin kaipaa suojalasit.

Tuntuu helpolta sanoa, ettei omilla toimilla ole merkitystä isossa kuvassa, mutta tosiasiassa jokainen pieni ajatuskin on jo valinta, mihin suuntaan olemme menossa. Pienistä ajatuksista kasvaa suuria ideologioita ja kansanliikkeitä, jotka tekevät oikeita asioita. Tekemällä valinnan olematta toimimatta hankkeissa, jotka vievät asioita väärään suuntaan, on ajatus muuttunut jo toiminnaksi, mikä on ajatusta vahvempi.

Digitalisaatio on ennen kaikkea avoimuuden ja tiedon työkalu. Vaikka se ei välttämättä suoraan poista yhtään saastuttavaa savupiippua, se poikkeuksetta lisää ymmärrystä ja vie asioita juuri oikeaan suuntaan. Tekemällä pieniä asioita joka paikassa saavutetaan kokonaisuutena isoja asioita.
Eettisyys
Luomamme maailma on epätasapainossa. Määrittelymme mukainen menestys mitataan varallisuutena ja monessa yhden menestys on saavutettu toista sortamalla. Onko varallisuus kuitenkaan edes oikea mittari menestykselle vai olisiko menestys parempi mitata esimerkiksi eettisyydellä.

Toiminnan eettisyyden tarkastelu edellyttää lähtötilanteen ja pitkän tähtäimen lopputuloksen ymmärtämistä. Usein on kuitenkin vaikea alussa nähdä mihin asiat lopulta johtavat. Mutta ehkäpä riittääkin, jos tarkastelee jokaista päätöstä yksittäisenä suuntaa ohjaavana tapahtumana ja jos sen vaikutukset voi nähdä eettisesti positiiviseen suuntaan vievinä, lienee se lopputuloksenkin kannalta oikea ratkaisu. Näistä kaikista pienistä päätöksistä syntyy lopulta eettiseltä kannalta erinomainen kokonaisuus, eikä se lopulta ole ollenkaan ristiriidassa muiden mittareiden kannalta. Eettinen toimiminen edellyttää empatiaa, rehellisyyttä ja myös harjoittelua. Liike-elämä on helposti kylmä, mutta tarvitseeko sen olla, kun se on kuitenkin vain joukko näennäisiä sääntöjä, joita noudattamaan olemme yhdessä ajautuneet.
Esteettisyys
Ratkaisujen esteettisyys näkyy tietysti visuaalisissa ja muotoilullisissa ratkaisuissa, mutta se näkyy vastaavasti omassa muodossaan myös vaikutuksissa ihmisten käyttäytymiseen, kuten myös teknisten ratkaisujen suunnittelussa.

Esteettisyyden arviointi on helpointa visualisoinnin avulla ja esimerkiksi hyvä ohjelmistoarkkitehtuuri tai vaikkapa looginen luokkarakenne on helppo piirtää esteettisesti hyvännäköiseksi kokonaisuudeksi. Siellä on tyypillisesti havaittavaa symmetriaa ja rakenteet muodostavat selkeitä omia kokonaisuuksiaan. Huono suunnittelu näkyy visualisoinnin vaikeutena ja tasapainoa rikkovina riippuvuuksina. Sama pätee myös organisaatioihin ja käyttäytymismalleihin. Tehotonta toimintaa on vaikea visualisoida saati ymmärtää.

Esteettisyys liittyy myös niinkin yksinkertaisiin asioihin, kuin työympäristön siisteyteen. Sotkuinen ympäristö tuottaa sotkuisia lopputuloksia, kun taas harmoninen työympäristö tuottaa esteettisiä tuloksia, niin näkyvissä, kuin piilossa olevissa rakenteissa.
Laatu
Kaikkeen tekemiseen liittyy asioita, jotka ovat keskeisiä menestystekijöitä ja toisaalta asioita, joiden merkitys lopputuloksen kannalta on suhteellisen vaatimatonta. Kun on tunnistanut menestystekijät, on jo puoleksi voittanut, sillä sen jälkeen on helppo myös ymmärtää, mihin on syytä kiinnittää eniten huomiota. Ylilaatu on yhtälailla hankalaa, kuin alilaatukin, sillä sen vuoksi päädytään helposti hukkaamaan mahdollisuuksia toiminnan ja reagointikyvyn hidastuessa. Oikea laatu syntyy tarpeen analysoinnista ja kokemuksen tuomasta näkemyksestä arvottaa asioita oikealla tavalla.

Laatua ovat oikeat työkalut ja ammattitaito niiden käyttämiseen. Se ei myöskään ala tiettynä päivänä ja pääty toisena vaan se on tapa toimia ja siten osa tekemisen kulttuuria.
Ammattiylpeys
Eräs tarina kertoo muurarista, joka oli tekemässä takkaa valmistumassa olevaan uuteen omakotitaloon. Talon rouva oli ihmetellyt, kuinka työ oli hänen oman näkemyksensä mukaan viemässä kohtuuttoman kauan aikaa ja vaatikin muuraria asiasta tilille. Muurari laski työvälineensä sivuun ja kääntyi rouvan puoleen kysyen: "Kun takka on valmis ja ystäväsi sitä sitten ihastelevat, kysyvätkö he sinulta, kuinka kauan takan tekeminen kesti vai kysyvätkö he kuka noin hienon ja täydellisesti taloon sopivan takan on tehnyt?".

Asioiden etenemistä on vaikea mitata kellolla ja näennäisen toiminnan määrällä. Työn lopputulokset, jotka antavat aiheen ylpeyteen ovat yhdistelmä kokemuksen mukanaan tuomaa ammattitaitoa ja osaamista sekä näiden mukanaan tuomaa tehokkuutta. Ammattiylpeydellä tehty työ kestää ajan hammasta ja sitä tarkastelee ilolla vielä vuosien jälkeenkin.
Kunnioitus
Parhaat johtajat eivät kategorisoi ihmisiä heidän organisaatioon määritellyn positionsa tai edes erityisosaamisen perusteella. Jokainen meistä on enemmän kuin itsestämme työyhteisössä annamme. Harva kuitenkaan uskaltaa kaikkea potentiaaliaan saati heikkouksiaan osoittaa, jos yrityksen kulttuuri perustuu pelkoon ja aseman perusteella maalattuun muottiin. Täysi potentiaali tulee esille kun kaikki saavat nauttia keskinäisen kunnioittamisen ilmapiiristä huolimatta siitä onko joku tuore tai kokenut tekijä tai vaikka henkilö joka huolehtii sinun työympäristösi siisteydestä. Kun ottaa aikaa kuulla toisen näkemyksen on paljon valmiimpi muodostamaan valistuneen arvion ja tekemään päätelmät kuinka tuo näkemys muuttaa omaa ajatusta.

Yhteistyö on osa kunnioittamista ja se johtaa pitkällä tähtäimellä hedelmällisimpään mahdolliseen lopputulokseen.

© 2018 Evbros Oy | Y-tunnus: 2622258-4